Міжнародне податкове і корпоративне планування (відеозапис)

Міжнародне податкове і корпоративне планування (відеозапис)

Деталі

 • Дата початку: 19 липня 2023
 • Час початку: 15:00
 • Дата закінчення: 19 липня 2023
 • Час закінчення: 19:00
 • Тривалість: 4 години
 • Перерва: ні
 • Категорія: МПП
 • Формат: Дивитися в записі
 • Мова навчання: Українська
 • 1. Основні ідеї і методи податкової оптимізації і податкового планування. Інструментарії міжнародної податкової оптимізації і податкового планування: від експлуатації анонімності до використання легальних механізмів. Пошук компромісів між побудовою корпоративної структури та завданнями податкового планування.

   

  2. Міжнародні заходи, що застосовуються для уникнення сплати податків, та їх імплементація. Автоматичний обмін податковою інформацією і обмін за спеціальними запитами. План BEPS та його імплементація в Україні.

   

  3. Оглядова характеристика юрисдикцій: юрисдикції з низькими податками, юрисдикції з екстериторіальним оподаткуванням, юрисдикції з податковою прозорістю.

   

  4. Оглядова характеристика організаційно-правових форм: корпорації (компанії), S корпорації (США), партнерства, кооперативи, командитні товариства, трасти. Постанова КМУ 480 – чому до англійських LLP (LP) та інших подібних суб’єктів застосовується трансфертне ціноутворення. Нестандартні способи використання «прозорих» суб’єктів в податковому плануванні.

   

  5. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування як основний спосіб легальної податкової оптимізації. Подвійне оподаткування: види та способи його усунення. Подвійне неоподаткування. Термінологічні конфлікти між національним законодавством і конвенціями.

   

  6. Принципи оподаткування у корпоративних взаємовідносинах. Економічне і юридичне оподаткування при володінні корпоративними правами.

   

  7. Оподаткування дивідендів. Метод участі в капіталі та його вплив на оподаткування. Контрольовані іноземні компанії: перспективи впровадження в Україні

   

  8. Бенефіціарний власник компанії і бенефіціарний власник доходу. Вихід бенефіціарного власника «з тіні» і пов’язані з цим податкові наслідки.

   

  9. Податкова резиденція юридичної та фізичної особи. Особливості визначення податкової резиденції і сплати податків переміщеними фізичними особами. Вибір податкової резиденції як спосіб оптимізації індивідуальних податків.

   

  10. Володіння активами vs володіння корпоративними правами. Продаж активів vs продаж корпоративних прав. Визначення справедливої вартості акцій та інших корпоративних прав. Оподаткування інвестиційного прибутку. Гудвіл і негативний гудвіл.

   

  11. Борг і капітал: відмінності при оподаткуванні. Обмеження у використанні боргових інструментів. Боргові інструменти як спосіб відокремлення бізнесу від його бенефіціарного власника. Субординований борг. Перекваліфікація і конверсія боргу в капітал.

   

  12. «Nexus-тріада» (місце ефективного управління, постійне представництво, контрольована іноземна компанія). Особливості реалізації міжнародних правових концепцій в контексті масового виїзду українських громадян за кордон

   

  13. Постійне представництво як спосіб організації діяльності нерезидента в Україні. Податкові ризики використання нерезидента без створення постійного представництва. Оптимізаційний потенціал постійного представництва нерезидента. Реструктуризації бізнесу за участі постійного представництва нерезидента.

   

  14. Недискримінація як ефективний спосіб уникнення національних обмежень (таких як трансфертне ціноутворення або тонка капіталізація). Потенціал податкової оптимізації і податкового планування, закладений в Угоді про Асоціацію Україна-ЄС.

   

  15. Трансфертне ціноутворення: теорія і практика. Зміна підходів до податкового контролю. Нова концепція ризику в трансфертному ціноутворенні.

Спікери